Beställ minst två vardagar i förväg. Har du frågor gällande innehåll/allergi/specialkost, kontakta oss.

Köpvillkor

Läs igenom våra köpevillkor innan ni beställer från webbshopen. Genom att
lägga en beställning via webbshopen godkänner du köpevillkoren.

Allmänt
De här köpevillkoren gäller för dig som kund vid beställning av varor från Landings Hovkonditori AB, 556063-4346, adress Smedsgränd 3, 75230 Uppsala.
Landings Konditori’s verksamhet är registrerad hos miljöförvaltningen i Uppsala
och verksamheten kontrolleras regelbundet av kommunen.

Via webbshopen kan privatpersoner och företag beställa varor som du väljer att
hämta i vår butik på Kungsängsgatan 5a eller få hemlevererat med bud.

Genom att godkänna köpevillkoren intygar du att du är 18 år och att inga andra
hinder finns för att du godkänner dessa köpevillkor. Ett godkännande innebär att
du accepterar att följa köpevillkoren vid användning av tjänsten. Så snart du
genomför din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den epost du
angivit. Du ansvarar för att de uppgifterna du lämnar vid beställning är korrekta
och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina
kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas.

Bryter du mot köpevillkoren har Landings Konditori rätt att avsluta köpet och du
meddelas då via epost.

Betalning
Du betalar dina varor via kortbetalning eller Swish. Kortbetalning sker via
Mondido’s betaltjänst.

Faktura för företag sker via Landings konditori, med betalningsvillkor 10 dagar
om annat inte avtalats. Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen.

Priser och utbud
Aktuella priser på varor och eventuell leveranskostnad visas alltid i webbshopen.
Landings Konditori har möjlighet att genomföra förändringar gällande avgiftens
storlek och/eller tjänstens innehåll. Vid stora förändringar av tjänstens innehåll
uppdateras köpevillkor och en ny version hålls tillgänglig via webbshopen. Du
ansvarar själv för att se till att du tagit del av den senast uppdaterade versionen.
Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive 12% moms.

Utbudet i webbshopen är anpassat utifrån säsongen och du hänvisas till
webbshopen för uppdaterad information. Produktbilderna på hemsidan
garanteras inte att varans exakta utseende återges. Vi reserveras oss för
eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på webbshopen samt
slutförsäljning och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser.

Innehåll i varorna
I webbshopen presenteras varorna och eventuella allergener. Råvaror som inte
finns i recepten kan ändå förekomma i våra bakverk då vi använder samma
arbetsytor vid tillverkning av våra varor. Risk för spår finns då allt görs för hand.
Om du har frågor kring innehållet är du välkommen att kontakta oss via telefon,
018-130161.

Vi reserveras oss för att, i undantagsfall, behöva byta ut vissa
ingredienser/råvaror i våra varor. De byts då ut mot lämpliga och likvärdiga
ersättningsvaror. Det kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om
ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas. Om
detta sker kontaktar vi er via telefon eller mejl.

Livsmedelshantering efter leverans
Så fort du tagit emot dina varor övergår ansvaret för varorna till dig. Du ansvarar
för att varorna tas emot på avtalad tid och plats vid leverans. Finns du inte på
plats för att ta emot dina varor debiteras ordinarie priser enligt
överenskommelse, och dina varor lämnas på plats vid den uppgivna
leveransadressen.

Dina varor är färska vid leverans. Förtärs inte varorna på en gång ansvar du för
att förvara dem korrekt.

Hantering av personuppgifter
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data
Protection Regulation) Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av
obehöriga och Landings Konditori värnar om den personliga integriteten. Endast
ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till
informationen. Landings konditori behandlar dina personuppgifter med syfte att
administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna
uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna
information om egna, företaget Landings konditori’s, tjänster och varor. Vi
behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra
identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling.

Du kan få information om vilka uppgifter om dig som Landings konditori
behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa
sig felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska
behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via kontakt med Landings
konditori. Landings konditori ansvarar inte för konsekvenser på grund av
inaktuella kunduppgifter, till exempel felaktig leveransadress, telefonnummer
eller e-postadress, Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du
välkommen att kontakta företaget på info@landings.se.

Reklamationer, feedback och ångerrätt
Vi vill att du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på de varor som
levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss på en gång.

Så snart som möjligt ser vi till att försöka hitta en lösning. Vi förbehåller oss
rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

Försäljningen av varor via Landings konditori omfattas inte av ångerrätt enligt
distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är
undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Kontakta oss
Har du några frågor når du oss via vår epost info@landings.se eller via telefon
018-130161 under våra öppettider.